Om os

Trafik & Veje er en erhvervsdrivende non-profit forening med det formål at sikre videndeling og vejfaglig udvikling inden for den danske vejsektor gennem primært udgivelsen af fagbladet Trafik & Veje. Foreningen Trafik & Veje ejes af abonnenterne i fællesskab herunder bl.a. Vejdirektoratet,
kommunerne og vejsektorens leverandører – hvilket også afspejles i bestyrelsens sammensætning. Trafik & Veje er Danmarks eneste fagblad, der udelukkende beskæftiger sig med vejteknik og vej- og trafikplanlægning. Bladet har eksisteret siden 1924. Læs mere om bladet på www.trafikogveje.dk