Een beknopte geschiedenis van koningen, keizers, prinsen en prinsessen van de zestiende tot de vroege negentiende eeuw en een historie van de religieuze muziek ten dienste van deze ‘wereldleiders’ uit vervlogen tijden: Royal Requiem brengt op vijf cd’s acht keer een eerbetoon aan overleden heersers. De zestiende-eeuwse Antoine de Févin betreurt de dood van Anne de Bretagne, de zeventiende-eeuwse Henry Purcell biedt Queen Mary II een roerend afscheid, de achttiende-eeuwse Niccoló Jommelli geeft in Stuttgart de dood van prinses Maria Augusta een klank, en de negentiende-eeuwse Cherubini heet met zijn Requiem de resten van Lodewijk XVI weer welkom in Frankrijk. De overeenkomst tussen al deze componisten is dat ze stuk voor stuk schrijnend mooie muziek schreven, die hier door grootheden als Coro e Orchestra Ghislieri, Le Concert Spirituel, Choeur de Chambre Namur en Vox Luminis uitgevoerd wordt. Bij elkaar vormen de cd’s een treurbox om werkelijk vrolijk van te worden.
Alleen verkrijgbaar bij de Klassieke Zaken Specialisten. Zie voor de -complete lijst pagina 74. *Geadviseerde Klassieke Zaken-actieprijs, zolang de voorraad strekt of tot 18 maart 2022.