Bleiswijk - In de vredesweek in september organiseert het IKO een dienst voor de vier kerken in Bleiswijk. Vorig jaar is dat gecombineerd met de Opendeur dienst van de Hervormde en Gereformeerde kerk. Daar in deze coronatijd de diensten anders zijn ingevuld is besloten deze dienst geen doorgang te laten vinden.