Ontmoetingen, verhalen en een theatervoorstelling

Dare 2B Me: jong en oud met elkaar in gesprek

Bergschenhoek - Jongeren en ouderen vinden ontegenzeggelijk iets van elkaar. Al is dat ´vinden van´ vaak een ondoordachte aanname. Door met elkaar in gesprek te gaan leren beide generaties elkaar beter kennen en verdwijnen de vooroordelen. Binnen het project Dare 2B Me dat maandag 18 maart in de Cultuurfabriek in Bergschenhoek startte, gaat het dan ook om ontmoetingen tussen jong en oud.

Arie van Driel

Dare 2B Me is een initiatief van Tandem Ouderen van Humanitas Lansingerland, dans- en muziekschool Jay’s Place en Wolfert Lansing. De editie van vorig jaar was een experiment. De aflevering van nu is een pilot. Op weg naar de ´finale´ op 3 juni gaan tweedejaars leerlingen van Wolfert Lansing op bezoek bij ouderen. Zij interviewen hen vanuit het principe 'soms gewoon even je mond houden en luisteren naar wat een ander te vertellen heeft'. In dit geval naar de senior. Diens (levens-)verhaal is voor de scholieren de inspiratie voor de volgende stap naar verbinding, het maken van een theatervoorstelling; de 'finale' op 3 juni. Die geeft een creatief inkijkje in elkaars leefwereld. Dat inkijkje maakt de cirkel ook meteen weer rond. Door naar elkaar te luisteren en de verhalen om te zetten in een theaterstuk, krijgen jong en oud immers meer begrip voor elkaar en groeit het respect.

Straattaal

De jeugdige deelnemers aan het project wordt voorafgaande aan de interviews onder schooltijd uitgelegd ´hoe mensen te ondervragen´.
Elke Beekman, namens communicatieadviesbueau Binnenwerk betrokken bij het project: "Waar moet je aan denken tijdens het interview? Hoe gaat zo´n vraaggesprek eigenlijk? Tijdens het interview krijgen zij ondersteuning van een vrijwilliger met ervaring op het gebied van interviewen."
Jongerenwerker annex rapper en beatboxer Gio Doemoeng: "Belangrijk is dat de ouderen weten hoe de jeugd communiceert. Tijdens het gesprek worden zij geconfronteerd met een andere taal, zeg maar. Met straattaal om precies te zijn en waarin veel Surinaamse woorden voorkomen. Een van de dingen die we zeker moeten meenemen in dit project om meer begrip voor elkaar te krijgen, is dus de taal. Daarin moet er een vertaalslag worden gemaakt. Voor de senior blijkt het handen schudden ineens een boks met de vuist te zijn. Ik noem zomaar een willekeurig voorbeeld."