Kerstverhaal tijdens wandeling verteld en uitgebeeld

Bergschenhoek - Het onderling contact tussen de verschillende kerken in Bergschenhoek is er al geruime tijd, maar het idee om eens iets gezamenlijk te organiseren is nieuw en uniek. Op zaterdag 23 december wordt er een Kerstwandeling georganiseerd door drie kerken: de Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk (Het Baken) en de rooms-katholieke Sint Willibrorduskerk. Tijdens de wandeling wordt het kerstverhaal verteld én uitgebeeld. Uiteraard kan iedereen er aan deelnemen.

John Hofman

De Heraut ging in gesprek met de vertegenwoordiger van de Sint Willibrorduskerk, Koen van Mil. Hij is onder meer lid van de Pastoraatsgroep en misdienaar. Samen met Metine van den Berg en Sylvia van den Bogerd van de Hervormde Kerk en Mirjam van Etten en Bas Gravesteijn van de Gereformeerde Kerk, zal hij de kerstwandeling vorm geven. De drie kerken zochten al contact met elkaar via het Diaconaal Platform. Toen het idee van de kerstwandeling naar voren kwam, was iedereen gelijk enthousiast. “De kerk is er onder meer ook om te verbinden", vertelt Koen. "We geloven hetzelfde, maar vullen het beleven ervan allemaal op onze eigen manier in. Dat we nu iets gezamenlijk gaan doen is op zich uniek. We zijn het erover eens dat wij ons als kerken met elkaar moeten presenteren. Het is niet alleen dat ene clubje mensen van een bepaalde kerk. Wij zijn er voor de mensen en hebben een dienend karakter. Kerken wereldwijd zijn ook al vernieuwend bezig en wij doen dat hier in het klein, zeg maar."

Kerstverhaal

Tijdens de kerstwandeling, die start bij de Hervormde kerk, wordt het kerstverhaal door vrijwilligers verteld én uitgebeeld. De wandeling zal door het dorp gaan en via de Leeuwenkuil eindigen met het schenken van een beker warme chocolademelk in de Sint Willibrorduskerk, waar de kerststal van Bethlehem staat met het kindeke, Jozef en Maria. Tijdens de wandeling, zo is de bedoeling, zal een gelegenheidskoor liederen zingen en zal de engel Gabriël worden uitgebeeld. “We willen proberen om er ook enkele dieren van de Dierenweide in de Leeuwenkuil bij te betrekken", zegt Koen. "Een wandeling als deze is in feite een experiment en afgewacht moet worden hoeveel mensen er mee zullen doen, mede afhankelijk van het weer, maar het is wel te waarderen dat een aantal vrijwilligers zich hier voor in zet! Het altijd nog zo mooie kerstverhaal in woord en beeld zal hopelijk veel mensen aanspreken en blijven hangen tijdens de kerstdagen, die de laatste jaren hoofdzakelijk een beeld hebben gecreëerd van de kerstboom, gezelligheid en lekker eten en drinken. De kerstwandeling zal, zo hopen we, ook zorgen voor verbinding en het stilstaan bij de geboorte van Jezus."
De start van de kerstwandeling is op zaterdag 23 december bij de Hervormde Kerk, Kerkstraat 1 in Bergschenhoek. De eerste groep vertrekt om 18.00 uur waarna, zo hoopt de organisatie, meerdere groepen kunnen vertrekken tot 19.30 uur. Na afloop van dit mooie gebeuren is er voor alle vrijwilligers nog een hapje en een drankje in de rooms-katholieke kerk.