Handtekeningenactie heeft succes

Blije gezichten bij opening kunstgrasveldje Gouden Uillaan

Berkel en Rodenrijs - Op woensdag 31 mei opende wethouder Michiel Muis het kunstgrasveldje in de speeltuin achter het gebouw van basisschool De Klipper. Het gras van het oude voetbalveldje was vanwege de hoge gebruiksintensiteit kaal en kapot gespeeld. De leerlingen en buurtkinderen wilden altijd wel voetballen en spelen, maar op het vieze en modderige veldje was dat vaak niet mogelijk.

Ook Laurens Rotteveel, leerling van De Klipper, was veel op het veldje te vinden maar kwam vaak onder de modder thuis. Toen hij vanuit school de opdracht kreeg om te leren hoe je een formele brief op moet stellen kreeg hij een goed idee. Hij stuurde een brief aan de gemeente met het verzoek om van het veldje een kunstgrasveldje te maken. Op school startte hij daarbij ook een handtekeningenactie en in april 2022 werd dit alles naar de burgemeester gestuurd. De actie had succes en na de verplichte inspraak- en bezwaarprocedure kon het veldje dit voorjaar worden aangelegd. Na een korte toespraak door de wethouder, waarin hij de voordelen van het recyclebare kunstgras noemde en complimenten aan Laurens gaf, werd het veldje door het spelen van een partijtje voetbal officieel in gebruik genomen.

Wedstrijd gestaakt

De wedstrijd eindigde onbeslist omdat bij het verschijnen van een ouderwetse ijscokar het spel direct gestaakt werd en iedereen een ijsje belangrijker vond.
Laurens is inmiddels doorgestroomd naar het Wolfert Lyceum en op de vraag of er nog andere acties van hem te verwachten zijn, antwoordde hij: “Er staat een grote boom naast onze tuin in de grond van de gemeente die te veel schaduw geeft. Die willen we weg hebben en daar kan ik best nog wel een formele brief aan wijden. Ook wil ik me aansluiten bij de actie voor een pumptrack in Lansingerland." Kortom: de jeugd is mondig en heeft de toekomst!