Kijkje bij de flexwoningen in aanbouw

Lansingerland – Tijdens een officieel moment plaatsten burgemeester Pieter van de Stadt en Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder van 3B Wonen, op woensdag 31 mei onder het toeziend oog van een groot aantal genodigden een segment voor een flexwoning aan de Sporthoeklaan in Bergschenhoek. Gemeente Lansingerland en woningcorporatie 3B Wonen plaatsen uiteindelijk 132 flexwoningen voor 150 ontheemde Oekraïners en voor 78 inwoners die met spoed een woning nodig hebben (spoedzoekers).

Freek J. Zijlstra

Een groot aantal genodigden kon op grote afstand zien hoe een segment vanaf een dieplader op de locatie geplaatst werd, waarbij Van de Stadt en Vliet Vlieland ‘de touwtjes in handen mochten nemen’. De eerste streefdatum van 1 april waarbij de flexwoningen opgeleverd zouden worden werd niet gehaald, maar op dit moment staan de structuren van de helft van het aantal woningen.
Genodigden mochten een kijkje nemen in een eenpersoonskamer en een tweekamerwoning die globaal afgewerkt en voor de Oekraïners ook met meubilair ingericht waren zodat een indruk van de beschikbare ruimte gekregen kon worden. Door de vele gasten was het onmogelijk publiceerbare foto's van de kamers te maken.
De woningen aan de Sporthoeklaan worden in fases opgeleverd. De eerste drie woonblokken met flexwoningen zijn nu geplaatst. Vervolgens worden ze verder afgewerkt. In totaal komen er zes woonblokken. Eind juni worden de eerste bewoners welkom geheten. Naar verwachting zijn alle 132 flexwoningen begin augustus bewoond.

Draagvlak

Aanvankelijk was het de bedoeling dat na het dringende verzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond de gemeente Lansingerland in samenwerking met Vlaardingen twee grootschalige locaties voor ontheemde Oekraïners zouden realiseren. Uiteindelijk realiseert Vlaardingen wel een grootschalige locatie met ongeveer duizend flexwoningen, maar heeft het college van Lansingerland in overleg met de gemeenteraad gekozen voor meerdere kleinschalige locaties die bovendien woonruimte aan spoedzoekers moeten gaan bieden. Daarmee rekent de gemeente op meer maatschappelijk draagvlak.
Het blijft dus niet bij de locatie aan de Sporthoeklaan. Afgelopen week heeft het college besloten om een tweede locatie met flexwoningen te realiseren in de Noordpolder, met ontsluiting aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs. Ook dat wordt een locatie voor langdurige opvang van ontheemde Oekraïners èn spoedzoekers.
De gemeente deelt mee dat op beide locaties een ‘Flexteam’ aanwezig zal zijn dat zich met beheer, welzijn en zorg bezighoudt. Het Flexteam voorziet in de behoeften van de ontheemde Oekraïners, zolang dit noodzakelijk is. Ook kijkt het team naar de verbinding tussen de Oekraïense bewoners en de spoedzoekers. Daarnaast zorgt de gemeente voor passende voorzieningen zoals zorg en onderwijs.
Aanvullend hierop is de gemeente bezig met de realisatie van een zorg- en herstellocatie (ZHC) voor Oekraïense ontheemden die moeten herstellen, omdat ze gewond of ziek zijn. Het ZHC komt in Bleiswijk, in het voormalige zorghotel aan de Dorpsstraat en biedt 22 zorgplekken. De gemeente hoopt het ZHC zo snel mogelijk te kunnen openen.

Trots

De gemeente noemt het plaatsen van de flexwoningen aan de Sporthoeklaan een mijlpaal en het was dan ook niet zonder trots dat burgemeester Van de Stadt en directeur Vliet Vlieland de toehoorders daar in hun toespraken nog eens op wezen. 3B Wonen is eigenaar van de woningen en is verantwoordelijk voor het beheer en de verhuur.
Burgemeester Pieter van de Stadt bestempelt de flexwoningen voor spoedzoekers als een ‘extraatje’ voor de inwoners nu de woningnood zo groot is en het nog wel even zal duren voordat dit met het realiseren van 12.000 woningen verleden tijd is. Het was daarom een grote uitdaging om deze flexwoningen snel te plaatsen, waarvan de contouren nu voor iedereen zichtbaar worden. Hanneke Vliet Vlieland: “Alles aan dit project was eigenlijk nieuw: de doelgroepen die we gaan huisvesten, het plaatsen van geprefabriceerde woningen, de tijdelijke locatie, de regelingen waarvan gebruik gemaakt moet worden. We zijn een jaar lang bezig geweest het wiel uit te vinden, waarbij we voortdurend de nodige hobbels tegen kwamen, maar er met veel verschillende organisaties toch in geslaagd zijn het tot een goed resultaat te brengen. Met de nodige lef van betrokkenen om buiten eigen kaders te denken. Het is ons als relatief kleine gemeente en kleine corporatie gelukt om dit voor elkaar te krijgen. In een tijd dat het velen in de woningbouw niet lukt om plannen uit te voeren.”
Ook de burgemeester benadrukt dat niet alleen veel ambtenaren hun beste beentje voor hebben gezet, maar ook producent C3 Living, de bouwbedrijven Dura Vermeer en Dijkshoorn Infra BV en andere samenwerkingspartners zoals Stedin die een belangrijke bijdrage hebben geleverd om het ‘onmogelijke mogelijk te maken’.
Men is verbaasd over de grote belangstelling om tijdelijk van een flexwoning gebruik te kunnen maken. Meer dan 3.000 belangstellenden hebben zich bij 3B Wonen gemeld!
Burgemeester Van de Stadt bedankt inwoners van Lansingerland die lange tijd Oekraïners in hun huis hebben opgenomen. Hij denkt dat er over een jaar een groene woonwijk staat waar Oekraïners zich veilig voelen en met plezier zullen wonen. En eigen inwoners/spoedzoekers een stap kunnen zetten om hun leven weer op de rails te krijgen.

Toewijzing

Een voor velen belangrijke vraag is hoe de feitelijke toewijzing van Oekraïners voor de 150 beschikbare plaatsen verloopt. Wie coördineert het proces en in hoeverre heeft gemeente Lansingerland er iets over te zeggen? Krijgen Oekraïners die nu al geruime tijd bij particulieren in Lansingerland worden opgevangen een voorkeursbehandeling als het om de toewijzing van flexwoningen in Bergschenhoek gaat? En kan de Oekraïner aangeven of de huisvesting passend is?
Volgens de gemeente gebeurt het proces van toewijzen van zowel de Oekraïense bewoners als de spoedzoekers zorgvuldig, waarbij er een match wordt gemaakt tussen de beschikbare woningen en een persoon of gezin dat goed bij dit woontype en de omgeving past. Zo krijgen de bewoners weer een veilige plek voor zichzelf.
Grace Roelofs, strategisch communicatieadviseur en woordvoerder van Gemeente Lansingerland, verduidelijkt het proces als volgt. “Er is afgesproken dat het Regionaal Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (RCVS) de match maakt tussen de ontheemde Oekraïners en een woning. Bij de toewijzing houdt het RCVS zich als uitgangspunt aan de regionale spreidingscriteria, en de door het college van b. en w. van Lansingerland vastgestelde Beleidsregels Plaatsing (langdurige) opvanglocatie(s) gemeente Lansingerland.
Het RCVS kijkt hierbij eerst naar de ontheemde Oekraïners die binding hebben met de gemeente Lansingerland. Bijvoorbeeld mensen die bij een gastgezin in Lansingerland of in de noodopvanglocatie 'de Kulck' zijn opgevangen. Zij worden als eersten benaderd en kunnen aangeven of zij belangstelling hebben voor een plek op de langdurige opvanglocatie. Vervolgens stelt het RCVS de woningen aan ontheemde Oekraïners vanuit de regio Rotterdam Rijnmond ter beschikking. Indien er daarna nog capaciteit beschikbaar is kan er landelijk gekeken worden of er nog een geschikte match te maken is. Hiervoor staat het RCVS in contact met het LCVS (Landelijke Centrum Vluchtelingen Spreiding). Nadat er een match gemaakt is door het RCVS neemt de gemeente Lansingerland een plaatsingsbesluit, waarmee de toekomstige bewoner daadwerkelijk een plek krijgt op de langdurige opvanglocatie in Lansingerland.”