GroenLinks staat voor een inclusieve samenleving

Lansingerland - Zaterdag 20 november jl. hebben de leden van GroenLinks tijdens een drukbezochte, maar volledig corona-proof Algemene Ledenvergadering, bij Outdoor Valley het verkiezingsprogramma en de kieslijst vastgesteld voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De leden hebben ervoor gekozen om ervaren kandidaten boven aan de lijst te zetten. Zo werd Marko Ruijtenberg voor de tweede maal gekozen tot lijsttrekker en heeft men Menno Duk en Selgei Gabin evenals in 2018 op de plaatsen twee en drie gekozen. De overige kandidaten op de kieslijst zijn volledig nieuw, met op plaats vier Manon van Splunter, die voorzitter van de landelijke beroepsvereniging van mondhygiënisten is, en op plaats vijf Jorgen van de Burgt, in het dagelijks leven een zelfstandig ondernemer.
Marko Ruijtenberg verwoordde het als volgt: “Ik ben ontzettend trots dat ik deze lijst mag aanvoeren. Deze lijst is een ideale combinatie van ervaring en nieuw talent. Met 70% vrouwelijke kandidaten op de lijst, vertegenwoordigers van de LHBTQI+ gemeenschap en nieuwe-Nederlanders is deze lijst diverser dan ooit en daarmee een perfecte afspiegeling van de bewoners van onze mooie gemeente.”

Verduurzaming

Ook stemden de leden in met het verkiezingsprogramma dat de titel ‘Duurzaam en Sociaal Lansingerland begint hier’ draagt en dat geschreven is door het trio Ruijtenberg, Duk en Gabin. Ze kregen daarbij input van de leden, maatschappelijke organisaties en bewoners die opgehaald is door langs de deuren te gaan. Menno Duk: “Dat langs de deuren gaan, ook in coronatijd, zien wij als bijzonder waardevol. Je haalt daar enorm veel mee op wat er speelt in de samenleving en je laat zien dat we er niet alleen zijn in goede tijden, maar ook in slechte tijden.”
In het verkiezingsprogramma beschrijft GroenLinks dat de partij tempo wil maken met de verduurzaming en de energietransitie, maar dat wil men samen doen met de inwoners.
Duk: “Van bovenaf iets opleggen heeft niet zo’n zin. Je moet als overheid draagvlak creëren als je iets voorop wil lopen met dit soort maatregelen. Samen met bewoners, die vaak hele goede en praktische oplossingen hebben, kom je verder.” Verder staat GroenLinks voor een inclusieve samenleving. Hierover zegt Selgei Gabin: “De samenleving is aan het verharden. Daar willen we wat aan doen door als lokale overheid de verbinding te zoeken met de inwoners, dus meer dialoog en meer begrip voor elkaar. Uiteindelijk moeten we met elkaar een mooi Lansingerland maken.”
GroenLinks wil veel meer betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen, tot wel 35% van de woningvoorraad. Ruijtenberg: “Er zijn op dit moment maar drie soorten koopwoningen in Lansingerland: duur, héél duur en extreem duur. Dat moet veranderen, want bewoners met middeninkomens jaag je op deze manier weg. Dat er veel meer sociale huurwoningen moeten komen, lijkt me een duidelijke zaak. Tijdens deze coalitie met daarin Leefbaar 3B, VVD en CDA is de wachttijd voor sociale huurwoningen opgelopen van 41 maanden naar 88 maanden! Dat moeten we terugdringen, dat zijn we verplicht aan onze inwoners met lagere inkomens en onze starters.”