PRIKBORD BLEISWIJK

Inloopspreekuur SeniorWeb

Bleiswijk - U kunt elke donderdag van 13.30 tot 15.30 uur terecht met al uw vragen over computers, tablets en smartphones in De Leeuwerik (ruimte “De Mus”). Iedereen is welkom tijdens dit inloopspreekuur in de Leeuwerikstraat 2. Er zijn medewerkers van SeniorWeb aanwezig die kunnen helpen wanneer u met vragen of een probleem zit. Buiten het spreekuur kunt U ook bellen of mailen, bij geen gehoor spreekt u een boodschap in. U wordt dan terug gebeld Tel: 06-38006763. E-mail: senwebbleiswijk@gmail.com

Verzamelbeurs

Bleiswijk - Zaterdag 25 september is er van 14.00 tot 17.00 uur een verzamelbeurs in De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2. Er worden postzegels, ansichtkaarten en andere verzamelobjecten aangeboden. De toegang is gratis. Informatie: Maja en Bert van Kampen, tel:. 010 - 52 166 22. De volgende verzamelbeurs is op zaterdag 23 oktober 2021.

IKO vredesdienst

Bleiswijk - De Vredesweek wordt traditiegetrouw gehouden in de derde week van september. De IKO oecumenische gebedsdienst in Bleiswijk vindt dit jaar plaats op zondagavond 26 september in de Open Hof, aanvang 19.00 uur. Het thema is 'inclusief samenleven'.
De Vredesweek wordt al meer dan vijftig jaar gehouden in parochies en kerkelijke gemeenten. In al die jaren is de Vredesweek uitgegroeid tot een traditie. Leden van de R.K.-Parochie, de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, de Gereformeerde Kerk Open Hof en de Evangelische Gemeente hebben de dienst voorbereid. De meditatie wordt gehouden door ds. Wim de Bruin en Sietse Wassenaar begeleidt de samenzang. De Ad Hoc band verleent ook medewerking.
Het InterKerkelijkOverlegorgaan Bleiswijk nodigt een ieder van harte uit voor het meevieren van deze Vredesdienst. Na afloop is er gelegenheid voor onderlinge ontmoeting.

Activiteitenagenda KBO

Bleiswijk - Doordat de KBO soosmiddagen vanaf 1 september weer van start zijn gegaan, is het wandelen en fietsen op de woensdagmiddag verplaatst naar de dinsdagmiddag. In september is het schema als volgt: op 28 september fietsen. De start is om 14.00 uur vanaf het kerkplein van de r.k.-kerk aan de Hoefweg, aanmelden vooraf is niet nodig.

Bleiswijkse Jeu de Boulesclub

Bleiswijk - Sportief en gezellig een middag of avond buiten bezig zijn. Dat kan met een spelletje jeu de boules. De Bleiswijkse vereniging heeft tien goed onderhouden banen, gesitueerd tussen bomen, een fraai aangelegde tuin en een terras. Parkeergelegenheid voor auto en fiets is geen probleem. Tijdens het spelen hoor je de vogels kwetteren en zingen. Belangstellenden kunnen gratis binnen wandelen en meespelen. Voor de boules zorgt de vereniging. Openingstijden: maandag 19.00-22.30 uur, woensdag en zaterdag van 13.00-16.00 uur. Het adres is Götzenhainsingel 20 (naast de tennisvereniging).

Workshop bloembollenmand

Bleiswijk - Op zaterdag 6 november wordt in de kas van Ria Breugem, Anthuriumweg 48, een workshop bloembollenmand gehouden. Aanvang 10.30 uur. In verband met corona zijn er eventueel twee sessies (10.30 en 13.30 uur), afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Aanmelden kan tot uiterlijk 6 oktober. Deelname kost € 20,- voor leden van Groei & Bloei, € 25,- voor niet-leden. S.v.p. het bedrag overmaken op IBAN rekening NL68 RABO 0307 4300 49 ten name van KMTP/Groei en Bloei, afd. Lansingerland. De inschrijving is geldig als het deelnamebedrag is ontvangen.