Hoewel veel Nederlanders in de zomermaanden hun heil zoeken in het buitenland, weten biologiedocenten als geen ander dat ook Nederland tal van bijzondere, interessante natuurgebieden bezit. Een van die gebieden is de Peel, op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Extra bijzonder is de Peelrandbreuk, een geologische breuklijn die van grote invloed is op de geologie en ecologie van het gebied eromheen. In december heeft de Nederlandse Geologische Vereniging hun blad Grondboor & Hamer volledig in het teken gesteld van de Peelrandbreuk. In deze Peelrandspecial is alles te lezen over dit bijzondere natuurfenomeen.

Zichtbare vegetatiescheiding langs de Peelrandbreuk (kijkrichting is naar het westen). Foto: Grondboor & Hamer 5/6, 2020

 

 

Voornamelijk interessant voor biologen is het artikel over de ecologie van de wijstgronden nabij Uden en hoe die beïnvloed worden door onder meer het kwelwater dat door de breuk omhoogkomt. Zo worden docent en leerling voorzien van alle benodigde achtergrondinformatie voor een excursie naar het gebied. Met het artikel Op stap met leerlingen naar de Peelrandbreuk en wijstgronden, kunnen docenten deze excursie vervolgens ook praktisch voorbereiden. Een gedenkwaardigere afsluiting van het schooljaar is bijna niet te bedenken. Biologiedocenten kunnen via tinyurl.com/peelexcursie hun eigen Peelrandspecial opvragen, zolang de voorraad strekt. (KK)

 

Link naar opgaveformulier katern G&H Peelrandbreuk